Kimyasal Temizlik

Bazı endüstri tesislerinde ağır birikime neden olan malzemeler kullanılır veya işlenir. Belirli bir kirlilik seviyesine ulaşıldığında tesisler
artık beklenilen performans değerlerini sağlayamaz. Kapalı sistemlerde kimyasal temizleme yöntemleri, tortuları malzemeyi koruyarak çıkarır.


YÖNTEM ve TEKNOLOJİ
Kimyasal asitleme ve temizleme teknolojisi örneğin yeni tesisler devreye alınmadan önce kaynak kalıntılarının temizlenmesi için uygulanır. Yağ, gres
ve kireçten arındırarak temizleme ve asitle temizleme çalışmaları, devridaim veya püskürtme yöntemi ile uygulanır ve müşteri ihtiyacına özel olarak belirlenir.
Temizlenmesi gereken tesislerin ve aparatların korunmasına yönelik yapılan analizler, tekniğine uygun hazırlama ve kalıntıların minimum düzeye indirgenmesi
hizmetimize son şekli verir.
“Kimyasal Endüstriyel Temizlik” kesin olarak belirtilen prosedürlere uygun olarak ve artıkların sürekli laboratuvar analizleri altında gerçekleştirilir.
Özellikle karmaşık tesis sistemleri için, demontaj işlerini asgariye indirmenin belirleyici avantajını sağlar.
Mobil temizleyicilerle - gaz yıkayıcılar ve özel pompalar dahil - INDUCAT, çok çeşitli gereksinimlere esnek bir şekilde yanıt verebilir.
• Yeni tesislerin devreye alınması sürecinde ve planlı duruşlar sonrasında yüzeylerin asidik yüzey temizliği (pickling) / nötralizasyonu
• Önleyici korozyon koruması için yüzeylerin asidik yüzey temizliği (pickling) / nötralizasyonu
• Soğutma devrelerinde karbonatların giderilmesi
• Isı eşanjörlerinde ve borularda yağların ve çatlamaların giderilmesi
• Boru hatları ve ısı eşanjörlerinde sülfürlerin giderilmesi
• Tesis bileşenlerinin ve tankların yağdan arındırılması

Kimyasal Saflaştırma
Kimyasal saflaştırma sırasında, gerekli katkı maddelerinin kullanımı laboratuvar analizleri ile belirlenir ve temizlenecek olan tesis parçalarına optimum temizlik
prosedürü uyarlanır. Saflaştırmanın gerçekleştirilmesinden sonra, artıklar nötrleştirilir ve uygun şekilde atılır.

Gazdan Arındırma ve Temizleme (Degassing / decontamination)
Özel olarak koordine edilmiş temizleme prosedürlerinin kullanılması, çevre kirliliğini en aza indirir. Onaylı ve çevre dostu katkıların kullanılmasıyla INDUCAT
yenilikçi temizlik sistemleri, hidrokarbonları aşındıran tortu ve artıkların cihazlardan ve / veya komple tesis parçalarından basit ve verimli bir şekilde çıkarılmasını
sağlar. Özellikle tesisilerin duruşu esnasında, bu yöntem daha kısa sürede temizlenecek konteynerlere ve cihazlara girmeyi mümkün kılar ve böylece inspection
işlerinin yürütülmesi sırasında önemli zaman tasarrufu sağlanabilir.


AVANTAJLARI
• Geleneksel temizlik prosedürlerine kıyasla zamandan ve maliyetten tasarruf
• Optimum temizlik sonuçlarının elde edilmesi
• Temizlenmiş tesis parçaları için enerji kaybının en aza indirgenmesi
• İşletme maliyetlerinin azaltılması
• Kapalı sistemdeki flushing ile çevre kirliliğinin azaltılması
• Üretim tesislerinin verimliliğinin arttırılması
• Tesis duruş sürelerinin azaltılması

Bize ulaşın

Inducat Global Technology Services

Inducat Industrial Services

Ovacık Mahallesi Ali İslam Cad. NO:65/1

Başiskele / Kocaeli

Phone: +90 262 610 10 40

Fax: +90 262 610 10 15

Email: info@inducat.com.tr

Sürdürülebilirlik

Şirketimiz, Endüstri Sektörüne yönelik; Katalist Değişimi, Reaktör & Kolon Bakımı ve Endüstriyel Temizlik konularında faaliyet göstermekte olup müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre; 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Ulusal Çevre Kanunu ve ilgili Mevzuatlar doğrultusunda belirlediğimiz Kalite Standartlarına uygun hizmet vermekteyiz.